Behov av preventivmedel?

Då är du välkommen på ett barnmorskebesök för samtal och information om vilka olika alternativ som finns.

Under besöket samtalar du och barnmorskan kring din hälsa och livsstil. Du kommer också att få frågor som handlar om ärftlighet för vissa sjukdomar.

I samband med besöket tas:

  • Vikt
  • Blodtryck

Efter vad som framkommer under besöket och med lyhördhet för dina egna önskemål kommer du att få rådgivning om vilka alternativ som skulle passa dig.