Nyttiga länkar

Här samlar vi bra resurser för blivande och nuvarande föräldrar. Hör gärna av dig till oss om någon av länkarna inte fungerar.

1177 gravid
Amningshjälpen
Försäkringskassan
Livsmedelsverket – pålitlig information om mat och livsmedel
Magplasket – träning, profylax och massage ledd av barnmorskor
Närhälsan – den offentliga primärvården
Preventivmedel.nu
Sahlgrenska universitetssjukhuset
NÄL
Familjerätten Stenungsund – för att fastställa faderskap/föräldraskap

Länkar för särskilt stöd

Hagateamet – gravida med missbruksproblem och deras barn
Minna – stödsamtal kring graviditeten för kvinnor och män

 

Barn på MVC