Vecka 20-22 – Eventuellt graviditetskontroll

Ibland kan det vara så att barnmorskan gör bedömningen att ni skulle behöva komma på ett besök en tid efter att ni gjort rutinultraljudet. Det kan bero på flera olika saker, antingen medicinska eller sociala. Det kan också vara så att ni själva önskar komma på ett extra besök.

Under besöket kommer även följande saker att ske:

  • Du kommer att få ett Intyg om graviditet (moderskapsintyg) som ska skickas i orginal till Försäkringskassan.
  • Barnmorskan lyssnar på barnets hjärtljud med en doptone.

I samband med besöket tas:

  • Blodtryck
  • Eventuellt ytterligare provtagning efter behov
 

Doptone