Nyttiga länkar om graviditet

Här samlar vi bra resurser för blivande och nuvarande föräldrar. Hör gärna av dig till oss om någon av länkarna inte fungerar.

Länkar

1177 gravid
Active – sjukgymnastik
Amningshjälpen
Citypraktiken – sjukgymnastik
Fungera – sjukgymnastik
Försäkringskassan
Livsmedelsverket – pålitlig information om mat och livsmedel
Magplasket – träning, profylax och massage ledd av barnmorskor
Närhälsan – den offentliga primärvården
Preventivmedel.nu
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Särskilt stöd

Familjerätten i Göteborg – för att fastställa faderskap
Hagateamet
– gravida med missbruksproblem och deras barn
Minna – stödsamtal kring graviditeten för kvinnor och män

 

Barn på MVC