Inskrivningsbesök 2
– Fortsatt inskrivning

Några veckor efter hälsosamtalet ses vi igen. Under detta besök följer vi upp det som vi pratade om då vi sågs första gången. Vi fortsätter sedan att prata om bl a livsstil och ert sociala nätverk, dvs det stöd ni har omkring er.

I samband med besöket tas:

  • Blodprover för blodgrupp, skydd mot vissa infektioner samt järnvärde.
  • Om venprover togs vid förra besöket så går vi igenom svaren på dessa.
  • Om man har fått eller kommer att få en kallelse för gynekologisk cellprovskontroll under graviditeten erbjuds man att ta cellprovet vid inskrivningen.

Det finns självklart tid för era frågor och funderingar. Besöket tar ca 30 min.