Inskrivningsbesök 1 – Hälsosamtal i tidig graviditet

Vi erbjuder dig som väntar barn ett besök redan i graviditetsvecka 5-6. Kontakta oss på vår telefontid för att boka en tid så snart du har fått ett besked om att du väntar barn. Din partner är givetvis alltid välkommen.

Hälsosamtalet handlar om levnadsvanor. Vi pratar kring matvanor, motion, tobak, alkohol, droger och läkemedel.

Ni kommer även under detta besök att få information om bl a fosterdiagnostik. Eventuella remisser för detta skickas.

Det finns självklart tid för era frågor och funderingar.

I samband med besöket tas inskrivningsprover.

  • Blodtryck
  • Om du har passerat 10 graviditetsveckor tas blodprover för skydd mot vissa infektioner, järnvärde samt blodgruppering. Annars tas dessa prover på nästa besök.
  • Blodvärde
  • Blodsockervärde
  • Vikt
  • Klamydiatest
    Besöket tar ca 60 min.

Inför besöket:

  • Ta med fotolegitimation.
  • Ta med ett morgonurinprov (det skall hållas kallt).