Föräldrautbildning

Föräldrautbildningen är en betydelsefull och rolig del av mödrahälsovårdens arbete. Hos oss erbjuds våra inskrivna blivande föräldrar att delta i vår föräldrautbildning.

Vg läs mer under fliken kurser och där kan du/ni även anmäla er.