Vecka 18-20 – Eventuell fosterdiagnostik, Rutinultraljud

Alla gravida kvinnor erbjuds ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 18-20.
Undersökningen är frivillig och görs avgiftsfritt på Östra sjukhuset i Göteborg. Du kan även välja att göra undersökningen här på Barnmorskegruppen mot en kostnad på 800 kr.

Syftet med denna undersökning är att:

  • Fastställa antalet foster.
  • Fastställa hur långt graviditeten är gången och därmed beräkna datum för förväntad förlossning. Detta kan underlätta bedömningen om problem uppstår senare i graviditeten.
  • Ta reda på var i livmodern moderkakan sitter.
  • Fostret kan oftas avbildas i sin helhet vid denna graviditetslängd.
  • Fostrets hjärtslag och rörelser kan ses.
  • Fostret undersöks för att kunna upptäcka allvarligare missbildningar. Detta kan innebära att du får ta ställning till om fortsatta undersökningar skall göras eller ej.

Ultraljudsundersökningen är smärtfri och utan några kända risker.