Föräldrautbildning

Föräldrautbildningen är en betydelsefull och rolig del av mödrahälsovårdens arbete. Hos oss erbjuds våra inskrivna blivande föräldrar som väntar sitt första barn att delta i vår föräldrautbildning. Vid behov och i mån av plats kan även föräldrar som har barn tidigare erbjudas att delta i en grupp.

Föräldrautbilningen består av 2 träffar. Det är bra om ni deltar på bägge kurstillfällena för att få ut så mycket som möjligt av kursen.

Vår rekommendation är att ni påbörjar föräldrautbildningen omkring graviditetsvecka 33, men det är inget måste.

I en grupp på ca 7-8 par går vi igenom och reflekterar kring bl a:

 • Att bli förälder
 • Praktiska förberedelser
 • Andning och avslappning
 • Partnerns viktiga roll som stöd
 • Det normala förlossningsförloppet inkl förlossningsfilm
 • Smärthantering och smärtlindring
 • När man behöver hjälpa naturen på traven
 • BB-tid
 • Amning inkl amningsfilm / alternativ till amning
 • BVC kommer och ger info
 • Första tiden hemma