Inskrivningsbesök 2 – Fortsatt inskrivning

Några veckor efter hälsosamtalet ses vi igen. Under detta besök följer vi upp det som vi pratade om då vi sågs första gången.
Ni kommer att få mer information om mödrahälsovården, fosterdiagnostik, hälsa och graviditet. Vi gör tillsammans en kartläggning kring hur ni mår och hur ert nätverk och stöd omkring er ser ut.
Vi samtalar även om eventuella tidigare graviditeter och förlossningar.

Vanligtvis blir det mellan 8 till 10 besök hos barnmorskan under en graviditet. Antalet besök styrs främst av vårt basprogram samt efter individuella behov.

Vi är tacksamma om du innan besöket fyller i vårt inskrivningsformulär.

I samband med besöket tas:

  • Blodprover för blodgrupp, skydd mot vissa infektioner samt järnvärde.
  • Om man har fått eller kommer att få en kallelse för gynekologisk cellprovskontroll under graviditeten erbjuds man att ta cellprovet vid inskrivningen.

Det finns självklart tid för era frågor och funderingar. Besöket tar ca 40 min.