Inskrivningsbesök 1 – Hälsosamtal i tidig graviditet

Vi erbjuder dig som väntar barn ett besök redan i graviditetsvecka 5-6. Boka inskrivningstid via Mina vårdkontakter så snart du har fått ett besked om att du väntar barn. Alternativt ring oss på vår telefontid. Din partner är givetvis alltid välkommen.

Hälsosamtalet handlar om levnadsvanor. Vi pratar kring matvanor, motion, tobak, alkohol, droger och läkemedel.

Ni kommer även under detta besök att få information om bl a fosterdiagnostik. Eventuella remisser för detta skickas.

Det finns självklart tid för era frågor och funderingar.

I samband med besöket tas inskrivningsprover.

  • Blodtryck
  • Om du har passerat 10 graviditetsveckor tas blodprover för skydd mot vissa infektioner, järnvärde samt blodgruppering. Annars tas dessa prover på nästa besök.
  • Blodvärde
  • Blodsockervärde
  • Vikt
  • KlamydiatestBesöket tar ca 45 min.

Inför besöket:

  • Ta med fotolegitimation.
  • Ta med ett morgonurinprov (det skall hållas kallt).