Barnmorskemottagningen med det lilla extra!

Gällande Covid 19, uppdaterad 2021-05-10:

 • Är du gravid eller nyss fött barn och har fått bekräftad Covid 19, kontakta din Barnmorskemottagning omgående.
 • Vi uppmanar dig som besöker oss att bära munskydd
 • Vid förkylningssymtom – omboka ditt besök hos oss och stanna hemma! Efter 24 timmar med symtom kan du testa dig för Covid19 på din vårdcentral
 • Pga den ökade smittspridningen och de nya restriktionerna kan vi för tillfället tyvärr inte välkomna anhöriga på några besök.
 • Lämna äldre syskon hemma, även om de är friska! Det nyfödda barnet är välkommet med på efterkontrollen.
 • Vi erbjuder fortsatt vår förlossningsförberedande kurs samt amningsutbildning i digital form, att ta del av i hemmet när det passar er! Finns under fliken kurser, be din barnmorska om kod.

Gällande vaccination av gravida:
Folkhälsomyndigheten beslutade 2021-04-27 att gravida med andra riskfaktorer kan få vaccin mot covid-19 i fas 3. Det handlar om de sjukdomar eller tillstånd som kan innebära en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:

 •  Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni.
  •    Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma
  •    Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation.
  •    Kronisk lever- eller njursvikt.
  •    Diabetes typ 1 och typ 2.
  •    Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av  sjukdom eller behandling.
  •    Graviditet hos kvinnor som är över 35 år eller har ett BMI över 30 bedöms alltid som en riskgraviditet och de bör därför också erbjudas vaccination mot covid-19.

Rutinen för Västra Götalandsregionen innebär att det är MVC som avgör om den gravida kvinnan ska erbjudas vaccination under fas 3. Vaccination kommer att ske på något av sjukhusens vaccinationsmottagningar mot covid-19. Vi på Barnmorskegruppen går nu igenom alla gravida som är inskrivna hos oss och kommer att kontakta alla som är aktuella för vaccination i fas 3 per telefon under v.19.

Barnmorske­gruppen är Göteborgs äldsta och mest erfarna privata mödrahälsovård. Sedan starten 1987 har över 30 000 gravida valt oss och hela tiden har här funnits ett ledande team av barnmorskor, gynekologer, psykologer och andra specialister.  Vi erbjuder kostnadsfri mödrahälsovård och preventivmedels­rådgivning samt ultraljud och fosterdiagnostik.  Välkommen till någon av våra Barnmorske­mottagningar, vi finns även i Stenungsund, på Tjörn och på Hönö.

Barnmorskegruppen Göteborg 

Barnmorskegruppen Stenungsund & Tjörn

Barnmorskegruppen Hönö