Nyttiga länkar om graviditet

Här samlar vi bra resurser för blivande och nuvarande föräldrar. Hör gärna av dig till oss om någon av länkarna inte fungerar.

Länkar

Fungera – sjukgymnastik
Citypraktiken – sjukgymnastik
Matildas Profylax
Magplasket – träning, profylax och massage ledd av barnmorskor
Preventivmedel.nu
Amningshjälpen
Livsmedelsverket – pålitlig information om mat och livsmedel
1177 – sjukvårdsupplysning
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Närhälsan – den offentliga primärvården
Försäkringskassan

Särskilt stöd

Hagateamet – gravida med missbruksproblem och deras barn
Minna – stödsamtal kring graviditeten för kvinnor och män
Familjerätten i Göteborg – för att fastställa faderskap

Barn på MVC