KUB – Kombinerat ultraljud och biokemi

Metoden används för att beräkna sannolikheten för att fostret har en kromosomavvikelse bestående av en extra kromosom (trisomi). De trisomier som KUB beräknar sannolikheten för är trisomi 21 (Downs syndrom) samt två andra, mer sällsynta men också allvarligare avvikelser, trisomi 13 och 18.

Det är viktigt att ni vet om att KUB inte är ett sätt att säkert konstatera en trisomi, utan ett instrument för att beräkna sannolikheten för trisomi.

KUB erbjuds kostnadsfritt, på Östra sjukhuset i Göteborg och på NÄL, till alla gravida kvinnor som fyllt 35 år vid tidpunkten för den sista menstruationen. KUB erbjuds även hos oss på Barnmorskegruppen till dessa kvinnor till en viss kostnad.

Kvinnor som inte fyllt 35 år får själva betala undersökningen. Dessa undersökningar görs privat bl a hos oss.

Se prislista till höger för aktuella priser.

KUB går till så här:

  • I graviditetsvecka 9+0 – 13+6 tas ett blodprov för att mäta halterna av två blodproteiner.
  • I graviditetsvecka 12+0 – 13+6 görs en ultraljudsundersökning där man mäter bredden av en vätskefylld spalt i nacken på fostret (nackuppklarningsmätning ”NUPP”).
  • Resultatet av dessa båda undersökningar vägs samman med kvinnans ålder och graviditetslängden till en kvot som anger sannolikheten för att fostret har en trisomi.
  • Resultatet får ni i nära anslutning till undersökningen.
  • Det är viktigt att ni funderar på hur ni vill göra om testet skulle visa en ökad risk för kromosomfel.
 
Det är viktigt att du inte har en helt tom urinblåsa vid ultraljuds­undersökningen så kissa inte precis innan besöket.

Prislista för fosterdiagnostik
Viabilitetskontroll i tidig graviditet (from v8) 600 kr
KUB (Kombinerat Ultraljud och Biokemi)
Över 35 år 600 kr
Under 35 år 1800 kr
Ultraljud i sen graviditet 600 kr

 

Läs mer på 1177
KUB – kombinerat ultraljud och blodprov