Inskrivning

Varför välja Barnmorskegruppen?

  • Med bred kompetens och hög tillgänglighet vill vi bygga en trygg relation för dig och din partner.
  • Hög tillgänglighet per telefon och e-post.
  • Undervisning i förlossningsförberedelse, amning och tiden efter barnets födelse.
  • Mammagrupper.
  • Ultraljudsmottagning med bred kompetens och korta väntetider.
  • Vi samarbetar med alla Göteborgs förlossningskliniker oavsett om du har en normal eller komplicerad graviditet.
  • Vi har tillgång till läkare med specialist kompetens inom ultraljuds diagnostik.
  • Vi har vår egen psykolog på mottagningen.

Inskrivning Göteborg, Uteblivet besök debiteras med 200 kr.

Du som är skriven i Västra götaland eller Halland får fri mödravård och preventivmedelsrådgivning hos Barnmorskegruppen. Fyll i Inskrivningsformulär nedan. Vi återkopplar via mejl och önskar att du/ni bekräftar erbjuden tid snarast för att behålla din tid.

Barnmorskegruppen i Göteborg:

Väljer du att gå din graviditet med besök/kontroller i Göteborg kommer du att erbjudas ett dateringsultraljud några dagar innan själva inskrivningen.

Barnmorskegruppen Öckerö Kommun:

Om du fyller i Önskad Mödravård Hönö och du fyller i att du önskar ultraljud kommer detta att göras på Barnmorskegruppen i Göteborg några dagar innan du träffar din barnmorska för fortsatt inskrivning på Hönö

Vi mailar dig en inskrivningstid. Detta mail måste du snarast bekräfta för att behålla din plats. Uteblivet besök debiteras med 200 kr.