Inskrivning

Varför välja Barnmorskegruppen?

  • Med bred kompetens och hög tillgänglighet vill vi bygga en trygg relation för dig och din partner.
  • Hög tillgänglighet per telefon och e-post.
  • Undervisning i förlossningsförberedelse, amning och tiden efter barnets födelse.
  • Mammagrupper.
  • Ultraljudsmottagning med bred kompetens och korta väntetider.
  • Vi samarbetar med alla Göteborgs förlossningskliniker oavsett om du har en normal eller komplicerad graviditet.
  • Vi har tillgång till läkare med specialist kompetens inom ultraljuds diagnostik.
  • Vi har vår egen psykolog på mottagningen.

Inskrivning Göteborg, Uteblivet besök debiteras med 200 kr.

Du som är skriven i Västra Götaland eller Halland får fri mödravård och preventivmedelsrådgivning hos Barnmorskegruppen. Fyll i Inskrivningsformulär nedan. Vi återkopplar via mejl och önskar att du/ni bekräftar erbjuden tid snarast för att behålla din tid.

Barnmorskegruppen i Göteborg:

Väljer du att gå din graviditet med besök/kontroller i Göteborg kommer du att erbjudas ett dateringsultraljud i anslutning till din inskrivning.

Barnmorskegruppen Öckerö Kommun:

Om du fyller i Önskad Mödravård Hönö och önskar tidigt ultraljud kommer detta att erbjudas på Barnmorskegruppen i Göteborg.

Vi mailar dig en inskrivningstid. Detta mail måste du snarast bekräfta för att behålla din plats. Uteblivet besök debiteras med 200 kr.