Fostervattensprov / moderkaksprov

Under graviditet kan prover tas på fostervattnet eller moderkakan för att tidigt upptäcka om fostret har förändringar i sina arvsanlag.

Moderkaksprov kan tas från graviditetsvecka 11 och fostervattensprov tas oftast i graviditetsvecka 15–16. Vid dessa provtagningar går man in med en nål i livmodern, genom buken, och tar ett litet provmaterial. Dessa provtagningar är förenade med en något ökad risk för missfall. Denna risk är ungefär 0,5–1%.

Du kan bli erbjuden, och få ta ställning till om du vill genomgå någon av dessa undersökningar t ex:

  • om ett KUB-test resulterat i en sannolikhetskvot på 1/200 för trisomi.
  • om en ultraljudsundersökning ingett misstanke om kromosomavvikelse.
  • om Du tidigare fött barn/varit gravid med foster med kromosomavvikelse.
  • om Du fyllt 35 år och har önskemål om fosterdiagnostik avseende kromosomavvikelse.
  • om Du är yngre än 35 år men känner stark oro för kromosomavvikelse.

Du som vet om att du har anlag för kromosomavvikelser bör informera din barnmorska/läkare om detta. Dessa undersökningar görs på sjukhus.